Linux komandos

Linux terminalas ir jo komandos

Nuo Plausible statistikos kaupimo, šis tekstas buvo skaitytas 53 kartą/us.

Šio teksto atnaujinimo ar rašymo laikas jau yra senesnis, kaip vieneri metai, tad per šį laiką galėjo mano nuomonė pasikeisti bei aptartos konfigūracijos.

Tekstas buvo atnaujintas: 2020-08-14.

Daug tenka dirbti su terminalu ir kartais pamirštu komandas arba man jų prireikia retai, bet prireikia 😀

Sugalvojau čia pildyti naudojamas komandas, programas. Gal kažkas suras irgi kažką naujo apie linux pingviną.

Prenumeruok

Gauk į paštą žinutę apie naujus įrašus

Programa kuri parodo, kiek kas užima vietos jūsų sistemoje.

sudo apt-get install ncdu
sudo ncdu
ncdu programa kuri patikrina vieta kompiuteryje linux

-x parodo tik pagrindinio disko vietą, o tie kurie prijungti papildomai, kaip USB HDD nerodo.

sudo ncdu -x /

Docker failų nukėlimas

Įrašius Docker, failams naudoja root particiją, o pas mane buvo situacija, kad root neturėjo daug vietos. Teko ieškoti, kaip viską permesti į kitą particiją.

Reikia tokio failo, jeigu nebuvo sukuriam.

sudo nano /etc/docker/daemon.json 

Kuriame pridedame tokį tekstą.

{
  "data-root": "/nauja/vieta/docker/data/failams"
}

Stabdom docker.

sudo systemctl stop docker

Patikrinam ar tikrai docker nustojo veikti.

ps aux | grep -i docker | grep -v grep

Perkeliam docker failus į kitą vietą. Galima rsync ir nenaudoti, tiesiog permesti failus kitais būdais. Dažnai tam naudoju webmin, dėl patogumo.

sudo rsync -axPS /var/lib/docker/ /nauja/vieta/docker/data/failams 

Ledžiam docker.

sudo systemctl start docker

Patikrinam ar pasileido iš naujos vietos.

docker info | grep 'Docker Root Dir'

Multicast srauto pristabdymas

Jeigu tinkle vaikšto multicast srautas, didelė tikimybė jog tas srautas skleidžiamas į visus įrenginius.

Todėl srautas yra užkimštas.

Norint pristabdyti tai reiktų izoliuoti srautą.

ip address add 1.2.3.4/32 dev lo label lo:1
ip route add 224.0.0.0/4 dev lo:1

Udpxy įrašymas iš pirminio programos kodo

Parsiunčiam kodą

wget http://www.udpxy.com/download/udpxy/udpxy-src.tar.gz

Išpakuojam.

tar -xzvf udpxy-src.tar.gz

Gaminam iš kodo.

make

Įrašom į sistemą.

sudo make install

Paleidžiam.

udpxy -p 4022

Srauto paleidimas į TVheadend, naudojant VLC

pipe:///usr/bin/cvlc -vvv https://srauto.adresas.m3u8 --adaptive-logic highest --http-reconnect --sout '#std{mux=ts,access=file,dst=-}' | pipe:1

Reikalingiausia komanda norint paimt srautą iš m3u8, kai srautas adaptyvus:

--adaptive-logic highest

Paima aukščiausios kokybės, taip nesudaro strigimo naudojant Kodi.

Automatinis docker konteinerių atnaujinimas

docker run -d --name ouroboros \   -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \   pyouroboros/ouroboros

Paleidus daugiau nieko daryti nereikia.

TCP BBR

sudo nano /etc/sysctl.conf
net.core.default_qdisc=fq
net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr
sudo sysctl --system 

Apsaugoti sistemą nuo netyčinio perkrovimo

sudo apt-get install molly-guard

Vedant reboot komandą bus gautas pranešimas kuris neleis perkrauti sistemos.

Standartinės komandos norint perkrauti Linux sistemą arba išjungti.

sudo reboot
sudo shutdown -h 0

Veikiant apsaugai:

sudo reboot esamos_sistemos_hostnane

Uptime laiko sėkimas

sudo apt-get install uptimed 

Paleisti servisą startuojant:

sudo systemctl enable uptimed

Patikrint uptime laiką:

uprecords
uptime laikas

Visos sistemos live monitoringas

bash <(curl -Ss https://my-netdata.io/kickstart.sh)

Netdata pasiekiamas:

http://serverio.ip:19999
sistemos monitoringas

Crontab klaidų ieškojimas

Prie crontab komandos pridėti:

/home/cron.out 2>&1

Taip sukuriamas failas kuriame rašomos klaidos.

PHP-fpm root privilegijos

Norint paleisti komandas su php ir root teisėm.

nano /etc/php7.4/fpm/pool.d/www.conf 

Pakeisti user ir group į root.

nano /lib/systemd/system/php7.4-fpm.service

ExecStart komandos gale pridedame -R.

systemctl daemon-reload
systemctl start php7.4-fpm

Taip pat perkaunam php7.4-fpm ir nginx.

VLC startavimas su root teisėmis

sed -i 's/geteuid/getppid/' /usr/bin/vlc

Binary failo direktorijos suradimas

whereis ls

Static FFmpeg bet kokiai distribucijai

Naujausias FFmpeg, pagal CPU architektūrą: https://www.johnvansickle.com/ffmpeg/

 cd /usr/local/bin 
 mkdir ffmpeg 
 cd ffmpeg 
 wget https://johnvansickle.com/ffmpeg/builds/ffmpeg-git-amd64-static.tar.xz
 tar xf ffmpeg-git-amd64-static.tar.xz 

Jeigu gauname klaidą dėl XZ failo tai turbūt trūksta vieno paketo:

sudo apt-get install xz-utils
 mv * ../
ln -s /usr/local/bin/ffmpeg/ffmpeg /usr/bin/ffmpeg
ln -s /usr/local/bin/ffmpeg/ffprobe /usr/bin/ffprobe 

Tikriname versiją:

ffmpeg -version

Neofetch komanda prisijungus prie terminalo

sudo apt install neofetch
 sudo bash -c $'echo "neofetch" >> /etc/profile.d/mymotd.sh && chmod +x /etc/profile.d/mymotd.sh'


Siūlau prenumeruoti, kaip tai padaryti aprašiau čia (el. paštu, telegram ir discord kanalai, facebook, twitter).Gal patiks ir kiti įrašai